Thursday, August 9, 2012

Kata Mutiara Sufi

Aku mencintai orang-orang sholeh, meskipun aku belum termasuk golongan mereka. Aku harap semoga aku mendapat syafaat dari mereka. Aku membenci orang-orang durhaka, meskipun sebenarnya, mungkin, aku termasuk golongan mereka. [Imam Syafi’i] *** Amr Bin Geis berkata sambil menangis di waktu menderita sakit yang mengantarkannya pada sakaratul maut : "Saya menangis bukan karena dunia yang kalian cintai, tetapi yang saya tangisi adalah … Terpisahnya tenggorokanku dari kehausan di musim panas, dan terpisahnya diriku dari bangun malam di musim dingin." [Muhammad Mahdi Al-Shifi] *** Sungguh, cinta dapat mengubah yang pahit menjadi manis.. Debu beralih emas.. Keruh menjadi bening.. Sakit menjadi sembuh.. Penjara berubah menjadi telaga.. Derita menjadi nikmat.. dan kemarahan menjadi rahmat.. Cintalah yang mampu meluluhkan besi.. Menghancurkan batu karang.. Membangkitkan yang mati dan memberikan kehidupan kepadanya.. serta membuat budak menjadi pemimpin.. [Jalaluddin Rumi] *** Semua orang mencintai wanita, tetapi mereka berkata: “Mencintai wanita adalah awal dari sebuah derita.” Bukan wanita yang membuat derita. Tetapi mencintai wanita yang tidak mencintaimulah yang akan menciptakan derita bagimu. [Imam Syafi’i] *** Malapetaka paling besar adalah bila engkau mencintai seseorang yang sedang mencintai orang lain. Atau jika engkau mengharapkan kebaikan seseorang, akan tetapi justru orang itu berharap agar kita celaka atau binasa. [Imam Syafi’i] *** Cinta adalah buhulnya iman, dimana orang tidak akan sejahtera maupun selamat dari ancaman ALLAH tanpa cinta. Maka hendaklah hamba itu berperilaku atas dasar cinta. [Ibnu Qayyim Al-Jauziyah] *** Jika mata batin Anda tidak mampu menangkap dan mencermati secara seksama terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Sang Maha Pencipta dan tidak mampu mencintai_NYA dengan kecintaan yang amat sangat, maka Anda jangan sampai tidak mencintai pemberi nikmat dan yang berbuat baik kepada Anda. Anda jangan sekali-kali lebih rendah daripada seekor anjing, sebab anjing itu mencintai tuannya yang selalu berbuat baik kepadanya. [Imam Ghozali] *** Sekiranya aku disuruh memilih umur sampai seratus tahun dan kugunakan untuk beribadah kepada ALLAH dengan nyawaku diambil hari ini juga, niscaya kupilih nyawaku dicabut sekarang juga, karena rinduku kepada ALLAH dan Rasul_NYA serta orang- orang sholeh dari hamba-hamba_NYA. [Muhammad Mahdi Al-Shifi]

0 komentar:

Post a Comment